MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

  


PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS
 MAAELU VÕRGUSTIKUTÖÖ OSAKOND
         MAAELUVÕRGUSTIK


    


   

 

   
Head koostööpartnerid, oeleme uuendamas omakodulehe domeeni.
Uus kontakt: jap(@)japnet.ee.


 

SOL - Sense of Light


VAATA PROJEKTI KODULEHTE SIIT!

Sense of Light (SOL) projekt.

Projekti periood: 01.10.2016-30.11.2018

Partnerid:
SPLAV, Tšehhi  – Taotleja
NORDA, Ungari
Legend Foto, Slovakkia
Asociatia Agora, Rumeenia
No Frontiers 21 Century Association
Järva Arengu Partnerid, Eesti
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna, Poola   

"Sense of Light" riikidevahelise partnerluse eesmärk on arendada ja katsetada uuenduslikke, vajadustele kohandatud, kaasavaid õppeprotsesse ja meetodeid, mis põhinevad projekti partnerite ja sihtgruppide (lapsed, noored ning noortejuhid, koolitajad) koostööl. Kasutades selleks partner-riikide erinevaid parimaid praktikaid kultuuri, keskkonna ja loomemajanduse valdkondades. Disainitakse ja katsetatakse koolitusprogramm, mis loob sideme fotograafia ja loomemajanduse vahel. Projekti eesmärk on luua metoodika, juhendmaterjalid ja õppevahendid, et suurendada nii õpetajate-treenerite ja õpilaste oskusi. Koolituste abil on võimalik luua ja käivitada sotsiaalset ettevõtlust ning seeläbi soodustada ja luua töökohti linna- ja maapiirkondade kodanikuühiskonna organisatsioonides ja loomeettevõtetes. Projekti mõjul saavutatakse partner-riikides elukvaliteedi tõus.
 
ÜLDEESMÄRK
Arendada võimeid ning anda lastele, noortele ja täiskasvanutele teadmisi ja oskusi olla loominguline, iseseisev, aktiivne, konkurentsivõimeline ning kasulik kogukonnale
 
ALAEESMÄRGID
Koolitajad
1) Suurendada ja vahetada treenerite, õpetajate, kohalike aktiivsete inimeste teadmisi ning oskusi fotograafia-teemalise formaalse või mitteformaalse hariduse valdkonnas.
Töövahendid
2) Arendada uudseid õppimise meetodeid ja õppevahendid (käsiraamatud), mis on suunatud projekti eesmärgi täitmisele, suurendades koolitajate ja õppijate huvi projekti teemavaldkondades (säästva arengu teeristi või majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna valdkonna kohtumispaik).
Alustavad ettevõtted Start-Up
3) Suurendada projekti kasusaajate ettevõtlikkust, kasutades projekti väljundid toetada neid, et alustada ettevõtlusega fotograafia valdkonnas.
 
VÄLJUNDID
Projekti eesmärk on koostada 4 intellektuaalset väljundit: kolm juhendmaterjali, mis keskenduvad erinevatele säästva arengu tahkudele. Korraldatakse seitse interaktiivset koolitust, mille käigus katsetatakse ja hinnatakse õppevahendeid ning metoodilisi võtteid. Partnerite esindajate, koolitajate (9-10 partnerite esindajad, haridustöötajad, õpetajate ja kohalikud aktiivsed inimesed) koostöös plaanime treenida rohkem kui 150 osalejat (vähemalt 100 alg-, keskkooli ja ülikooli õppurid, sealhulgas ebasoodsas olukorras või haavatavate kogukondade esindajad)
 Projekti innovaatilisus:
 1) Projekt keskendub reaalse elu probleemidele erinevates sektorites ja püüab leida kasulikke lahendusi ning koolitada osalejad. Sellist lähenemist testitakse hinnates kvaliteeti, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust ning piloteerides ettevõtluse alustamist partner-riikides loomemajanduse valdkonnas.
 2) projektis käsitletakse säästva arengu eri tahke (majanduslik, sotsiaalne, keskkonnaalane) läbi visuaalse kunsti ja käsitöö. Töökohtade loomist loomemajanduses toetab lai valik teemasid alates sotsiaalse olukorrast ja pagulaste integratsioonist, ksenofoobia ja vaenu õhutamisest kuni kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse, Euroopa põlislooduse kaitseni.
 3) Projekti lisaväärtus on intellektuaalse väljundi kombinatsioon majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega. Me ei taha luua lihtsalt ühekordset veebilehte viieks aastaks, vaid püsivat mikro- ja loomeettevõtete andekate noorte koostööportaali, mis on jätkusuutlik ja pikka aega kasutatav
 
TEGEVUSED
* Koostatakse käsiraamatud tegelemiseks sotsiaal-, keskkonna- ja ärivaldkonnas
* Toimuvad 5-päevased koolitused (projekti mõistes mobiilsused), kus osalevad 9-10 koolitajat-treenerit, kes on valmis koolitama rohkem 120 noort seitsmes partner-riigis.
* Noorte piloot-ettevõtted Start-UP sotsiaalse ettevõtluse või loomemajanduse valdkonnas. See väljund võimaldab veel testida intellektuaalsete väljundite tõhusust, kasutatavust ja jätkusuutlikkust. Väljunditeks on noorte formaalsed või mitteformaalsed ühendused, mikroettevõtted erinevates fotograafia valdkondades (sotsiaal-majandus-keskkond).
Projekt loob partnerite ja kohalike huvigruppide võrgustiku. Võrgustiku ülesanne on toetada projekti ning selle jätkusuutlikkust.
Projekti käigus korraldatakse erinevaid projekti väljundeid tutvustavaid üritusi, sealhulgas korraldatakse kolm teavitusüritust, millest kahel korral tutvustatakse juhendmaterjale- käsiraamatuid ning toimub projekti kokkuvõttev lõpukonverents.