MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

      

    


   

 

   
 
 
2017 Sügisvoor ettevõtjatele oli avatud 01.-07.09.2017 kell 15.00 
Kokku laekus 24 taotlust. MEEDE 2.1 - 3 taotlust, MEEDE 2.2 -13 taotlust ja MEEDE 2.3 - 8 taotlust. Taotluste tehnilise kontrolli tulemused kinnitab JAP juhatus 25.09.2017, hindamine toimub ajavahemikul 01.-24.10.2017 ning juhatus kinnitab projektide pingeread 30.10.2017.
Taotlused kinnitatakse e-prias 01.11.2017.
 

LEADER 2017

2017 SÜGISVOORU JUHENDMATERJALID: 

Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* 23.10.2015 nr 11

MTÜ JAP taotluste menetlemise kord


2017 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:

Meede 2.1  Ettevõtluse turundustoetus
Meede 2.2  Ettevõtluse arengutoetus
Meede 2.3  Arenguhüpe ettevõtluses

2017 Sügisvooru taotlusvormid:

17K-JAP-Projektikirjeldus
17K-JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
17K-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
17K-JAP-Tulude jaotuse tabel


ABIKS:

Sihtvaldkondade määramise abitabel

Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

PRIA VORMID:

Ehitustegevuse eelarve vorm  (PRIA)
Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm (PRIA)

PRIA kodulehele saad  SIIT.


****************************************************

2017 KEVADVOORUS avatud meetmed:


Meede 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
   Alameede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
   Alameede 1.1.2 Piirkonna arengu suurprojektide toetus
Meede 1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused
Meede 1.3 Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine
Meede 1.4 Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor

2017 KEVADVOORU taotlusvormid:

17K-JAP-Projektikirjeldus
17K-JAP-Kogukonnateenuste analüüs
17K-JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
17K-JAP-Tulude jaotuse tabel
17K-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

17K-JAP-Tehnilise vooru kontroll-leht
1K7-JAP-Hindamisleht

ABIKS:
Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

Sihtvaldkondade määramise abitabel


PRIA VORMID:

16-08-PRIA-projektitaotlus (Selgitustega näidis, mida täidetakse e-prias)

PRIA kodulehele saad  SIIT.