MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»


                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

  


PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS
 MAAELU VÕRGUSTIKUTÖÖ OSAKOND
         MAAELUVÕRGUSTIK


    


   

 

   
Head koostööpartnerid, oleme uuendamas omakodulehte: www.japnet.ee.
Uus kontakt: jap(@)japnet.ee.


 

Juhatuse Koosolekud


* Koosoleku protokollidega saab tutvuda JAP Kontoris.

2019 juhatuse koosolekud:

JAP Juhatuse koosolek 7/2019 toimub 26.08.2019 Roosna- Alliku Teeninduskeskuses

Päevakord:

1. JAP 2019 Eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. 2020 JAP liikmemaksu suurus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. 2020 Eelarve ja rakenduskava esimene lugemine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Juhatuse valimisest (väljakuulutamine, ajakava)
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Üldkogu toimumise aja ja päevakorra kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees


JAP Juhatuse koosolek 6/2019 toimub 17.06.2019 Hindreku talu Valgma küla

Päevakord:

1. Itaalia õppereisi tagasiside
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Sõiduauto kasutamise korra muutmine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Informatsioon, teated
3.1 Lõppenud projektid
3.2 II poolaasta tegevustest, uuest koostööprojektist, Moldova õppereisi ettevalmistusest
3.3 LIFE projekti ettevalmistusest


JAP Juhatuse koosolek 5/2019 toimub 20.05.2019 Itaalias, Bielle piirkonnas

Päevakord:

1. Uued liikmed
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Ülevaade Maaeluvõrgustiku vebinarist - Maaturismi planeerimine piirkonna arengukavades ja LEADER strateegias
Ettekandja: Sille Pudel, konsultant
4. Informatsioon, teated
4.1 JAP auto müügist
4.2 Grupilähetus õppereisile 20.-25.05.2019 Itaalia, Bielle piirkonda
4.3 Sille Pudeli lähetus Stockholmi projektikoosolekule 03.06.2019
 
JAP Juhatuse koosolek 4/2019 toimub 15.04.2019 kell 15.00 Roosna- Allikul

Päevakord:
1. Seisukoht järgmise perioodi tegevusgrupi suuruse osas
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Ülevaade JAP 2019 eelarve täitmisest
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. JAP auto müügihinnast
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. JAK ettepanek koostööks - 2020 Järvamaa tursimikaart
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5.1 PRIA kontrollist
5.2 Iirimaa õppereisist
5.3 Silva Anspali lähtus Rootsi 25.04.2019


JAP Juhatuse koosolek 3/2019 toimub 18.03.2019 kell 14.00 Viisu Rahvamajas

Päevakord:
1. Laekunud avaldused liikmetelt
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. YEAH projekti õppereisi grupilähetuse kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. Informatsioon, teated
3.1 Maaeluministeeriumile saadetud 2018 aasta seirearuanne


JAP Juhatuse koosolek 2/2019 toimub 18.02.2019 kell 15.00 Roosna- Allikul

Päevakord:
1. JAP 2018 tegevusaruanne üldkogule kinnitamiseks.
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
2. 2018 revisjonikomisjoni ettepanek Üldkogule.
Ettekandja: Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
3. 2018 aastaaruande suunamine üldkogule kinnitamiseks.
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. Üldkogu 1/2019 päevakorra kinnitamine.
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP projektide eelarvete täitmisest.
Ettekandja: Silva Anspal
6. Informatsioon, teated
6.1 Info 5*Nature õppereisi kohta 25.02-01.03.2019, grupijuhi lähetuse kinnitamine.
 

JAP Juhatuse koosolek 1/2019 toimub 21.01.2019 kell 15.00 Roosna- Allikul

Päevakord:
1. JAP liikmeks astumise avaldused
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Juhatuse liikme avaldus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP kontori töötajate töötasude kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP 2019 tegevuskava ja ajakava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated

2018 juhatuse koosolekud:

JAP Juhatuse koosolek 10/2018 toimub 07.12.2018 kell 14.00 Pärnus, Hotell Strand seminariruumis

Päevakord:
1. Pärnu lahe Partnerluskogu tutvustus
Ettekandja Mercedes Merimaa PLPK, tegevjuht
2. 2016 rahastatud projektide seire
Ettekandja Mart Mäemets, juhatuse liige
3. PLPK hindamiskomisjoni kogemused projektide hindamisel
Ettekandja Ivika Uslov, PLPK hindamiskomisjoni liige
4. 2018 hindamisprotsessi kokkuvõte
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated


JAP Juhatuse koosolek 9/2018 toimub 12.11.2018 kell 15.00 Roosna-Allikul

Päevakord:
1. 2018 Sügisvooru projektide hindamisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Jaano Rässa, hindamiskomisjoni esimees
2. 2018 Sügisvooru Meede 2.1 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2018 Sügisvooru Meede 2.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. 2018 Sügisvooru Meede 2.3 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2018 Sügisvooru Meede 3.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Sügisvooru hindamiskomisjoni liikmete  töötasude väljamaksmine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
7. Eesti Leader Liidu üleskutse liituda Ühiste kavatsuste kokkuleppega
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
8. Informatsioon, teated
8.1 - Novembri ja detsembri üritustest
8.2 - 2019 Talveseminarist (10.-11.01.2019)
8.3 - MTÜ Rakuke avaldus
 

JAP Juhatuse koosolek 8/2018 toimub 24.09.2018 kell 15.00 Roosna-Allikul

Päevakord:
1. 2018 Taotlusvooru esitatud projektide ülevaade
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2018 Rakenduskava muudatus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Materjalid Üldkogule
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Informatsioon ja teated


JAP Juhatuse koosolek 7/2018 toimub 27.08.2018 kell 15.00 Viisu Rahvamajas

Päevakord:
Projektide paikvaatlus:
MTÜ Energia- ja Tervisekeskuse projektid
EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Koguduse projektid
MTÜ Karessen projektid
MTÜ Viisu Külaseltsi ja MTÜ Viisu Noored projektid
 
Koosolek Viisu Rahvamajas:
1. Uued liikmed
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. JAP 2018 Eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2019 JAP liikmemaksu suurus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. 2019 Eelarve ja tegevuskava esimene lugemine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Üldkogu toimumise aja ja päevakorra kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. Informatsioon ja teated:
6.1 Informatsioon Euroraha seminarist Kukrusel 15.08 - Peeter Saldre
6.2 Koostööst Tallinna Televisiooniga turundusprojekti raames - Silva Anspal


JAP Juhatuse koosolek 6/2018 toimub 27.06.2018 kell 15.00 

Päevakord:
1. Projektide külastus / paikvaatlus
Taotleja / projekt Summa Toetus Tähtaeg
AMBLA SPORDIKLUBI

Aravete Suusa- ja Terviseradade valgustus
35 572 19 900 01.06.2019
AMBLA SPORDIKLUBI

Ajavõtusüsteemi soetamine
8 936 8 042 13.07.2018
JÄRVA VALLAVALITSUS

Ambla kihelkonna mustriga naiste rahvariiete soetamine
10 248 9 223 02.08.2018

2. JAP II poolaasta tegevuste kalenderplaan
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. Grupilähetuste kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3.1 Motivatsioonireis Gotlandile 29.-31.08. 2018
3.2 YEAH Noorte kunstilaager Soomes 30.07-03.08.2018
3.3 Kalavõrgustiku avaseminar koos kalastusreisiga Soome 6.-9.08.2018
4. 2018 Sügisvooru väljakuulutamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP kontori töötajate puhkused.
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. Informatsioon, teated

JAP Juhatuse koosolek 5/2018 toimub 28.05.2018 kell 15.00 Koeru piirkonnas Salutaguse Nelja Küla Seltsi majas

Päevakord:
Kogunemine Väinjärvel kell 15.00, peale paikvaatlust sõidame Salutaguse Nelja Küla seltsi majja, kus jätkub koosolek.
Projektide külastus / paikvaatlus
Projekt Summa / Toetus Tähtaeg Valdkond
JÄRVA VALLAVALITSUS      
Koeru aleviku ausamba pargi valgustus 19 843 / 10 000 17.05.2019 Kultuuripärand 
Väinjärve puhkeala korrastamine
vabaajateenuste mitmekesistamiseks
44 820 / 40 338 08.07.2018 Maaturism
Väinjärve puhkeala korrastamine
vabaajateenuste mitmekesistamiseks II etapp
(pooleli)
35 998 / 32 397 17.05.2019 Spordi- ja muud vaba aja tegevused
OÜ POLAREYE      
Matkapesa matkakeskus (pooleli) 33 278 / 19 967 19.01.2019 Spordi- ja muud vaba aja tegevused
 
2. JAP Projektide tegevused ja eelarved
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
 
2.1 Piirkonna ühisturunduse korraldamine:
Luige Laada kokkuvõte ja osalemisest Hansapäevadel Viljandis
2.2 SOL Sense of Light – 4.-8.06.2018 Eesti koolituse kava ja eelarve
2.3 5-NATURE õppereis ja juhtrühma koosolek 17-20.06.2018 Itaalia õppereis koos turismiettevõtjatega, grupilähetuse kinnitamine
2.4 LINC 11.-15.06.2018 grupilähetus ja eelarve
2.5 Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine:
* Kalavõrgustiku avaseminar koos kalastusreisiga Soome 6.-9.08.2018
* Võrgustike motivatsioonikoolitus Gotlandil, eeldatav aeg 29.-31.07.2018
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

3. Informatsioon, teated
Salutaguse Nelja Küla seltsi tegevusi tutvustab Virve Kluust

JAP Juhatuse koosolek 4/2018 toimub 30.04.2018 kell 15.00 Roosna-Allikul.

Päevakord:
1. Ülevaade JAP projektide tegevuskavade täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
1.1 Piirkonna ühisturunduse korraldamine
1.2 Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine
1.3 Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed
1.4 YEAH -Noorte ettevõtlikkuse arendamine
1.5 SOL Sense of Light
1.6 5-NATURE
1.7 Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa tutvustamise toel
2. JAP tegevuspiirkonna 2016 aastal kinnitatud projektide seire korraldamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Informatsioon, teated
3.1 Maiu Mäe avaldus
3.2 Innovatsiooniseminari korraldamisest Lennuklubis Keelutsoon
3.3 Muud teated
 

JAP Juhatuse koosolek 3/2018 toimub 02.04.2018 kell 14.00 Roosna-Allikul.

Päevakord:
1. 2017 Kevadvooru hindamistulemused.
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Kristiina Krönkvist, hindamiskomisjoni juht
1.1 Meede 1.1.1 pingerea kinnitamine
1.2 Meede 1.1.2 pingerea kinnitamine
1.3 Meede 1.2 pingerea kinnitamine
1.4 Meede 1.3 pingerea kinnitamine
1.5 Meede 1.4 pingerea kinnitamine
1.6 Meede 3.1 pingerea kinnitamine
2. HK liikmete kevadvooru töötasude väljamaksmine.
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Ülevaade 2017 seirearuandest, mis esitati maaeluministeeriumile.
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. Järvamaa Päevad Berliinis õppe-ja kogemusreisi kokkuvõte
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Aprilli tegevuste kava

JAP Juhatuse koosolek 2/2018 toimub 26.02.2018 kell 15.00 Roosna-Allikul.

Päevakord:
1. Ülevaade 2018 Kevadvooru tehnilisest kontrollist
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2018 Rakenduskava muudatus
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. 2017 tegevusgrupi eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. MTÜ Järva Arengu Partnerid ametiauto ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. MTÜ Järva Arengu Partnerid pangakaardi kasutamise kord
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
7. JAP Koostööprojekti kogemusreis Saksamaale
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
8.1 Soomes 2018 LINC-il osalemisest
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees


JAP juhatuse koosolek 1/2018 toimub 29.01.2018 kell 15.00 Roosna- Allikul.

Päevakord:
1. JAP 2017 tegevusaruanne üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
2. 2017 revisjonikomisjoni ettepanek Üldkogule
Ettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
3. 2017 aastaaruande suunamine üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. 2018 Kevadvooru taotlustingimuste muutmisest.
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. Üldkogu 1/2018 päevakorra kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
6. JAP liikmemaksu võlglaste kustutamine registrist.
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
7. JAP sõiduauto kasutamisest  / JAP töökorrad (JAP sõiduauto ja pangakaardi kasutamisest)
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
8.1 Kustutada liikmete registrist avalduse alusel
8.2 JAP esinduse osalemisest 2018 rahvusvahelisest Leader tegevusgruppide kohtumisest LINC
Soomes Uusikaupunki piirkonnas 12-14.06.2018
8.3 Ülevaade Järvamaa Päevad Berliinis õppereisi ettevalmistusest.
8.4 OÜ Ambla Villavabrik vaie PRIA otsusele****************************************************************************************************

JAP JUHATUSE koosolek 11/2017 toimub 18.12.2017 kell 13.00 Eistvere Jahimajas

Päevakord:

1. Muudatused JAP liikmete registris
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. 2017 aasta tegevuskava täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. 2018 aasta tegevuskava ja taotlusdokumentide kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. Hindamiskomisjoni liikmete täiendava töötasu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Informatsioon, teated


JAP JUHATUSE koosolek 10/2017 toimub 27.11.2017 kell 13.00 Roosna- Alliku vallamajas

Päevakord:

1. JAP liikmelisuse korrigeerimine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. Muudatused Leader määruses ja 2018 taotlusvoorude avamisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
3. Rahvusvahelised koostööprojektid Üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. 12.12.2017 Üldkogu päevakorra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. Informatsioon, teated
5.1. Informatsioon 5*Nature projekti avaseminarist Hispaanias
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
5.2. Informatsioon 22.-24.11 toimunud ELARDi seminarist
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5.3. Informatsioon kirjavahetusest Ambla Villavabriku projektitaotluste teemal
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

JAP JUHATUSE koosolek 9/2017 toimub 30.10.2017 kell 13.00 Roosna- Alliku vallamajas

Päevakord:
1. 2017 sügisvooru hindamistulemused ja pingeridade kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Jaano Rässa, hindamiskomisjoni esimees
Meede 2.1 pingerea kinnitamine
2.Meede 2.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Jaano Rässa, hindamiskomisjoni esimees
3. Meede 2.3 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Jaano Rässa, hindamiskomisjoni esimees
4. Koostööprojekt „Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa aktiivse tutvustamise toel“ tegevuskava (projektikirjeldus ja eelarve)
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. Grupilähetus 5*Nature projekti avaseminarile Hispaanias 09.-12.11.2017
Ettekandja: Aivar Tubli
6. Informatsioon, teated
6.1 Hindamiskomisjoni liikmete töötasude kinnitamine
6.2 Kinnitatud on LEADER määruse muudatused.


JAP JUHATUSE koosolek 8/2017 toimub 25.09.2017 kell 13.00 Jäägri Villas, Albu vallas

Päevakord:
1. Kokkuvõte 2017 Sügisvooru tehnilisest kontrollist
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Sügisvooru hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. Järvamaa Päevade korraldamisest Berliinis 2018 aastal
Ettekandja: Silva Anspal
5. Informatsioon, teated
5.1 Silva Anspali ja Ülle Jäägeri lähetus SOL projekti juhtrühma koosolekule Rumeeniasse 02.-05.10.2017 


JAP JUHATUSE koosolek 7/2017 toimub 28.08.2017 kell 13.00 Roosna- Alliku Vallamajas

Päevakord:
1. SOL projekti tegevustest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Linno, SOL projekti lektor
2. JAP 2018 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP Üldkogu (27.09.2017) päevakorra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. Järvamaa Päevade korraldamisest Berliinis 2018 aastal
Ettekandja: Silva Anspal
5. Informatsioon, teated
5.1 Maiu Mäe avaldus
5.2 Kokkuvõte Leader Suveseminarist 23.-24.08.2017 Jõgevamaal
5.3 Muud teated


JAP JUHATUSE koosolek 6/2017 toimub 26.06.2017 kell 13.00 Kallisaba Puhkekeskuses (Albu vald)

Päevakord:
1. JAP koostööprojektide tegevuskavade koond (2017-2018)
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. SOL Projekti esimene koolitus Slovakkias
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Rahvusvaheline Koostööprojekt „5starnature“ (Leader)
Ettekandja Sille Erala, konsultant
3. Informatsioon, teated
Kell 14.00
INNO projekti ümarlaud ja tulevikuarutelu 

 
JAP JUHATUSE koosolek 5/2017 toimub 29.05.2017 kell 13.00 Roosna- Alliku Vallamajas

Päevakord:
1. Kontori töötajate puhkused
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. JAP INNO projekti õppereisi kokkuvõte
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. 2017 Sügisvooru ajakava (infopäev, ajalehes kuulutus, konsultatsioonid, dokumendid)
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. YEAH Projekt – Rahvusvaheline Noortelaager 07.-11.08.2017
Ettekandja Sille Erala, konsultant
5. Turundusprojekt - Järvamaa Päev Paides 08.07.2017
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. SOL projekt - Avalikustamise seminar 24.07, koos Avatud Talude Päeva ringsõiduga 23.07.
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. JAP suveüritusest ( Juuni Juhatus + INNO seminar + tulevikuarutelu)
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
8. Jooksvad küsimused
1. Kontori töötajate puhkused
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
 

JAP JUHATUSE koosolek 4/2017 toimub 03.04.2017 kell 13.00 Roosna- Alliku Vallamajas

Päevakord:
1. 2017 Kevadvooru hindamistulemused, pingeread
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. HK liikmete ja esimehe töötasu suuruse määramine.
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
2. HK liikmete kevadvooru töötasude väljamaksmine.
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Üldkogu päevakorra kinnitamine
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. Ülevaade 2017 eelarve täitmisest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Informatsioon, teated
5.1 Silva Anspali lähetuse aruanne
5.2 MTÜ Oeti Külaselts avaldus
5.3 SOL projekti juhtrühma koosolekul osalemisest (Ülle Jääger ja Silva Anspal)
5.4 Informatsioon põhivara piirmäära kohta.
5.5 JAP INNO projekti õppereis.


JAP JUHATUSE koosolek 3/2017 toimub 27.02.2017 kell 13.00 Järva-Jaani vallamajas

Päevakord:
1. Ülevaade 2017 Kevadvooru tehnilisest kontrollist
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
2. Üldkogu kokkukutsumisest
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP Kordade uuendamisest. Raamatupidamise sisekorra eeskiri
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. „Piirkonna ühisturunduse korraldamine“   projektist
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. Ühisprojekti  „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“ tegevuskava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon, teated
6.1 Uue liikme vastuvõtmine


JAP JUHATUSE koosolek 2/2017 toimub 30.01.2016 Roosna- Alliku vallamajas.

Päevakord:
1. MTÜ JAP 2016 aastaaruanne üldkogule kinnitamiseks
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
2. Piirkonnaüleste projektide muudatusettepanekud
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP Üldkogu 1/2017 päevakorra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. Ülevaade JAP koostööprojektist „Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“ 
5. Informatsioon, teated


JAP JUHATUSE koosolek 1/2017 toimub 04.01.2016 Roosna- Alliku vallamajas.

Päevakord:
1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
2. Kontori töötajate ja juhatuse liikmete ametijuhendid
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
3. Kontori töötajate töötasudest
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
4. 2017 tegevuste ajakava
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. Jooksvad küsimused