MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»


                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

      


MAAMAJANDUSE ANALÜÜSI OSAKOND
 MAAELU VÕRGUSTIKUTÖÖ OSAKOND


    


   

 

   
Head koostööpartnerid, 2019 aastal taotlusvoorusid ei avata,
toimub JAP tegevuspiirkonna strateegia vahehindamine.


 

2018 TAOTLUSVOORUD

JAP juhatus kinnitas 2018 sügisvooru meetmete pingeraed. Vaata SIIT.

Taotlusvoor on suletud!

2018 SÜGISVOOR ON AVATUD 01.-07.september 2018 kell 15.00.

Tähelepanu! E-prias saab taotlust vormistada alates 01.09.2018


Taotluste menetlemise ajakava: 
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul 10.-21.09.2018
* Hindamine toimub ajavahemikul 28.09 – 25.10. 2018
* Juhatus kinnitab meetmete pingeread 29.10.2018
 
Infopäev taotlejatele toimub 02.08.2018 kell 15.00 Roosna-Alliku teeninduspunktis

Konsultatsioon kontoris: 16.-17.08.2018 9.00-16.00. Võimalusel palume ette helistada ja aeg kinni panna.

Dokumendid:
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2018 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:

MEEDE 2.1. Ettevõtluse turundustoetus
MEEDE 2.2. Ettevõtluse arengutoetus
MEEDE 2.3. Arenguhüpe ettevõtluses
MEEDE 3.2. Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele

2018 SÜGISVOORU taotlusvormid:

18-JAP-Projektikirjeldus
18-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

NB! Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin

NB! EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin

2018 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus- juhend)
2018 e-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
18S-JAP-Hindamiskriteeriumid

ABIKS taotluse täitmisel e-prias:
Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Tulude jaotuse tabel

Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

2018 Rakenduskava:

Prioriteet / Meede 2 Piirkonna ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine 253 717,91
2.1 Ettevõtluse turundustoetus 45 105,41
2.2 Ettevõtluse arengutoetus 95 848,99
2.3 Arenguhüpe ettevõtluses 112 763,52
Prioriteet / Meede 3 - Uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine  
3.2 Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtluses 28 190,88


* * * * * * * *

Taotlusvoor on suletud!

2018 KEVADVOORU heakskiidetud projektide pingerida on siin.

2018 KEVADVOORUS on avatud meetmed:


Meede 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
   Alameede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
   Alameede 1.1.2 Piirkonna arengu suurprojektide toetus
Meede 1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused
Meede 1.3 Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine
Meede 1.4 Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor
Meede 3.1. Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused avalikele objektidele

2018 KEVADVOORU taotlusvormid:

18-JAP-Projektikirjeldus
18-JAP-Kogukonnateenuste analüüs
18-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

NB! Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin

NB! EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin

2018 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus- juhend)
2018 e-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
18K-JAP-Hindamiskriteeriumid

ABIKS taotluse täitmisel e-prias:
Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Tulude jaotuse tabel

Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

2018 Rakenduskava:

Prioriteet/ Meede 1 - Elukeskkonna tasakaalustatud arengu suunamine 314 987,14
1.1.1. Piirkonna arengutoetus 134 278,44
1.1.2 Piirkonna arengu suurprojektide toetus 84 572,64
1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused 28 190,88
1.3 Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine 39 754,30
1.4 Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor 28 190,88
Prioriteet / Meede 3 - Uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine  
3.1 (1.5) Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused /avalikele objektidele/ 28 190,88