MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

      

    


   

 

   
 
2018 sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.september kuni 07.september 2018 kell 15. Vaata infot siit!

2018 TAOTLUSVOORUD

MTÜ JAP taotluste menetlemise kord

Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2018 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:

MEEDE 2.1. Ettevõtluse turundustoetus
MEEDE 2.2. Ettevõtluse arengutoetus
MEEDE 2.3. Arenguhüpe ettevõtluses
MEEDE 3.2. Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtetele

2018 SÜGISVOORU taotlusvormid:

18-JAP-Projektikirjeldus
18-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

NB! Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin

NB! EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin

2018 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus- juhend)
2018 e-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
18S-JAP-Hindamiskriteeriumid

ABIKS taotluse täitmisel e-prias:
Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Tulude jaotuse tabel

Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

2018 Rakenduskava:

Prioriteet / Meede 2 Piirkonna ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine 253 717,91
2.1 Ettevõtluse turundustoetus 45 105,41
2.2 Ettevõtluse arengutoetus 95 848,99
2.3 Arenguhüpe ettevõtluses 112 763,52
Prioriteet / Meede 3 - Uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine  
3.2 Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused ettevõtluses 28 190,88

* * * * * * * *

2018 KEVADVOORUS on avatud meetmed:


Meede 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
   Alameede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus
   Alameede 1.1.2 Piirkonna arengu suurprojektide toetus
Meede 1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused
Meede 1.3 Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine
Meede 1.4 Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor
Meede 3.1. Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused avalikele objektidele

2018 KEVADVOORU taotlusvormid:

18-JAP-Projektikirjeldus
18-JAP-Kogukonnateenuste analüüs
18-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

NB! Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin

NB! EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin

2018 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus- juhend)
2018 e-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
18K-JAP-Hindamiskriteeriumid

ABIKS taotluse täitmisel e-prias:
Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa
Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili JAP-Tulude jaotuse tabel

Hinnapäringu näidis
Hinnapakkumuse näidis

2018 Rakenduskava:

Prioriteet/ Meede 1 - Elukeskkonna tasakaalustatud arengu suunamine 314 987,14
1.1.1. Piirkonna arengutoetus 134 278,44
1.1.2 Piirkonna arengu suurprojektide toetus 84 572,64
1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused 28 190,88
1.3 Loodus-, kultuuri-  ja ajaloopärandi säilitamine 39 754,30
1.4 Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor 28 190,88
Prioriteet / Meede 3 - Uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine  
3.1 (1.5) Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused /avalikele objektidele/ 28 190,88