MTÜ  Järva Arengu Partnerid

 

Eesti English Русский«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv

                  

 JAP KOOSTÖÖPARTNERID
  

      

    


   

 

   
 
2018 sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.september kuni 07.september 2018 kell 15. Vaata infot siit!

2016 Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine


2016 JAP Koostööprojektid:

1. Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Juhtpartner JAP, Partner LJKK
Eesmärk: Võrgustikukoostöö arendamise tulemusena on ellu kutsutud uued koostöövormid ja on antud sisend piirkonna turundusüritustele. Näiteks toiduvõrgustik, muuseumide võrgustik jm võrgustikud.
Projekti maksumus 32 250 €, toetuse summa 29 025 €.

MIDA?
Koostööprojekti käigus koondatakse Järvamaa erinevate valdkondlike võrgustike keskus tegevusgruppide juurde ning arendatakse ja tugevdatakse erinevaid võrgustikke:
* Järvamaa toidutootjate võrgustik
* Piirkonna turismivõrgustik (Türi-Tamsalu Matkatee, Looduskaar, Piibe Maantee arendus,
Mõisaturism)
* Muuseumide võrgustik
* Käsitööettevõtjate võrgustik (loomemajanduses tegutsevate ettevõtete ja ühenduste võrgustik)
* Muude võrgustike arendamine (külavanemad, hobustega tegelejad, ettevõtlikud naised ja mehed, kalandushuvilised, motohuvilised jm)
Ülesanded projekti eesmärkide saavutamiseks:
·        Valdkonda puudutava erineva teabe ja arengutrendide kättesaadavaks tegemine võrgustiku liikmetele
·        Oskusteabe, kogemuste ja parimate praktikate vahetamise korraldamine ja korraldamisele kaasaaitamine
·        Võrgustiku liikmete omavahelise koostöö edendamine
·        Võrgustikeliikmete ühisturunduse võimaldamine ja arendamine
Projekti tegevused:
·        Võrgustikumudeli arendamine ja valdkondlike võrgustike toimemehhanismide väljatöötamine (töökorrad ja muud võrgustikusisesed kokkulepped).
·        Võrgustikuliikmete andmebaasi haldamine,
·        Ühisturunduse vajaduste väljaselgitamine  ja võimaluste kaardistamine
·        Võrgustikukohtumised, kokku 54 kohtumist, osalejaid kokku 540.
·        Võrgustikuseminarid, idee- ja kogemusreisid, kokku 21, osalejaid 210.
·        Olemasoleva kogemuste/näidete materjalide süstematiseerimine ja artiklite avaldamine kodulehel 5 korda aastas.
·        Võrgustike uudiskirjade koostamine. 4 korda aastas koostatakse võrgustikukohtumiste memode ja intervjuude põhjal piirkonna võrgustike uudiskiri ning avalikustatakse see kodulehel ja jagatakse võrgustikes.
Võrgustikus osalemine arendab koostööd, kaasamist, koordineerimist. Võrgustik võimaldab säilitada ja edasi arendada koostöösidemeid uute partneritega.
Võrgustiku töö tugineb järgnevatele põhialustele: võrgustikus osalemine on vabatahtlik ning toimib liikmete omaalgatusel ja ettevõtlikkusel; võrgustiku liikmed on omavahelises suhtluses võrdväärsed osapooled.
Projekti edukaks läbiviimiseks moodustatakse töörühm võrgustike võtmeisikutest.
Projektijuhtimine on jagatud tegevus: iga võrgustikku juhib valdkonna võtmeisik, kes vastutab projekti tegevuskava elluviimise eest vastavas võrgustikus.
Koostööprojekti üldkoordineerimine ja projekti ajakava ning rahavoogude jälgimine on taotleja ülesanne.
Koostööprojekti kestus juuni 2016 - detsember 2018.
 
KELLELE?
Sihtrühm on sarnaste huvidega piirkonna ettevõtjad ja vabaühenduste esindajad. JAP tegevuspiirkonna strateegia ja projekti ettevalmistuse käigus on selgunud vajadus arendada koostööd järgmiste siht- ja huvigruppidega:
* Järvamaa toidutootjad (2015 lõpul oli võrgustikus 13 toidutootjat);
* Piirkonna turismiga tegelevad ettevõtted ja ühendused, sealhulgas asutatud võrgustikud: MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee, MTÜ Looduskaar, MTÜ Piibe Maantee arendus, MTÜ Mõisakoolide ühenduse liikmed jm. Piirkonnas tegutseb üle 50 ettevõtte ja organisatsiooni turismiga;
* Piirkonnas tegutsevad muuseumid (JAP tegevuspiirkonnas 12 muuseumi);
* Loomemajanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja ühenduste esindajad, sealhulgas käsitööettevõtjad (esialgses võrgustikus 10, kes on osalenud Järvamaa Päevadel Tallinnas)
* Huvigrupid, kes soovivad arendada koostööd (külavanemad, hobustega tegelejad, ettevõtlikud naised, kalandushuvilised, motohuvilised jm);
 
Vaata:
JAP Projektikirjeldus
Koostööleping